Management Sucursala Hidrocentrale Sebes 

 

 

Nicolae MIHU – Director Sucursala

 

Camelia DOBRA – Director Economic Sucursala

 

Petru Romi DRAGOSIN - Inginer Sef Uzina de Hidrocentrale Sibiu