Oferte tip pentru clientii finali

 

 

Oferta tip de furnizare energie electrica adresata clientilor casnici

Oferta tip de furnizare energie electrica adresata clientilor noncasnici cu consum anual maxim de 1000 MWh

 

Pasi de urmat pentru a schimba furnizorul de energie electrica dupa acceptarea ofertei-tip:

Pasul 1

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si operatorului de retea o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului.

Clientul final are obligatia de a transmite furnizorului nou cel putin urmatoarele date:

-        Cererea de incheiere a contractului de furnizare.

 

-         Copie dupa actul de identitate al solicitantului / Copie dupa certificatul de inregistrare la camera de comert.

 

-         Copie dupa ultima factura de energie electrica.

 

-         Copie dupa actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv.

 

 

Pasul 2

Incheierea contractului de furnizare energie electrica. Contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu noul furnizor produce efecte de la data incetarii contractului incheiat cu furnizorul actual.

 

Pasul 3

Clientul final de energie electrica este obligat sa notifice furnizorului actual incetarea contractului de furnizare cu cel putin 21 de zile inainte, cu respectarea conditiilor contractuale.

Notificare privind incetarea contractului de furnizare a energiei electrice

 

Pasul 4

La aceeasi data cu transmiterea notificarii privind incetarea contractului de furnizare catre furnizorul actual, clientul final transmite cate un exemplar al notificarii atat catre operatorul de retea la care este racordat locul de consum, cat si noului furnizor.

 

Date de contact:

Telefon: 021.30.74.672

E-mail:   furnizare@hidroelectrica.ro

Fax:        021.30.32.572

 

 

Principalele acte legislative ce stau la baza desfasurarii activitatii de vanzare energie electrica sunt urmatoarele:

 

• Directiva 2009/72/EC privind regulile comune ale pietei interne de energie electrica (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-ue/electricitate);

• Legea 123/2012 a energiei electrice (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-primara);

• Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/piata-de-energie-electrica/codul-comercial-i-procedurile-conexe);

• Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ordin ANRE nr.64/2014 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.1/2010 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE nr.88/2009 si completata prin Ordinul ANRE nr.14/2011 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Legea nr.220/27.10.2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, completata de Legea nr. 134/2012;

• Ord. 78/2014 - Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Ord. 35/2010 - privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

 

 

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea

 

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare a plangerilor clientilor finali (Ord.nr.16/2015)

Formular  de inregistrare a plangerii conform Ordinului nr.16/2015

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neintelegerilor precontractuale (Ord.nr.35/2013)

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale (Ord.nr.61/2013)

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului (Ord.105/2014)

 

Link-uri utile:

http://www.anre.ro

http://www.opcom.ro

http://www.transelectrica.ro