Oferte tip pentru clientii finali

 

 

Oferta tip de furnizare energie electrica adresata clientilor casnici

Oferta tip de furnizare energie electrica adresata clientilor noncasnici cu consum anual maxim de 1000 MWh

 

Pasi de urmat pentru a schimba furnizorul de energie electrica dupa acceptarea ofertei-tip:

Pasul 1

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si operatorului de retea o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului.

Clientul final are obligatia de a transmite furnizorului nou cel putin urmatoarele date:

-        Cererea de incheiere a contractului de furnizare.

 

-         Copie dupa actul de identitate al solicitantului / Copie dupa certificatul de inregistrare la camera de comert.

 

-         Copie dupa ultima factura de energie electrica.

 

-         Copie dupa actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv.

 

 

Pasul 2

Incheierea contractului de furnizare energie electrica. Contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu noul furnizor produce efecte de la data incetarii contractului incheiat cu furnizorul actual.

 

Pasul 3

Clientul final de energie electrica este obligat sa notifice furnizorului actual incetarea contractului de furnizare cu cel putin 21 de zile inainte, cu respectarea conditiilor contractuale.

Notificare privind incetarea contractului de furnizare a energiei electrice

 

Pasul 4

La aceeasi data cu transmiterea notificarii privind incetarea contractului de furnizare catre furnizorul actual, clientul final transmite cate un exemplar al notificarii atat catre operatorul de retea la care este racordat locul de consum, cat si noului furnizor.

 

Incepand cu 01.03.2019 Hidroelectrica SA intra pe piata reglementata devenind pentru zona de distributie Muntenia Sud,  prin  DECIZIA 339/2019 Furnizor de Ultima Instanta Optional

 

Astfel venim in intampinarea clientilor casnici si noncasnici din Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu si cu oferte de pret reglementat  

 

Oferta pret reglementat 01.03.2019 - 31.12.2019 aplicabila clientilor casnici 

 

Contract reglementat clienti casnici electrica furnizare

 

Clientii casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizarea de energie electrica din piata reglementata in urmatoarele cazuri:

 

 In cazul clientilor casnici, care la data de 1 martie 2019 au incheiate contracte reglementate cu furnizorii de ultima instanta, al caror consum de energie electrica este facturat la pretul pentru serviciul universal, aplicarea tarifelor reglementate se va face automat fara a fi necesare demersuri suplimentare din partea clientilor casnici.

 

In cazul clientilor casnici care au incheiat un contract negociat cu un furnizor concurential si care doresc sa beneficieze de tarife reglementate se procedeaza dupa cum urmeaza:

 

1. daca au incheiat un contract negociat cu un furnizor de energie electrica desemnat furnizor de ultima instanta obligat sau optional in zona de retea in care se afla locul de consum, la data de 1 martie 2019, incheie un contract reglementat numai cu acesta.

 

2.  daca au incheiat un contract negociat cu un furnizor de energie electrica care nu este desemnat furnizor de ultima instanta in zona de retea in care se afla locul de consum, incheie un contract reglementat cu furnizorul de ultima instanta obligat desemnat pentru zona de retea in care se afla locul de consum.

 

Pentru  clientii noncasnici care doresc sa beneficieze de tarife reglementate Hidroelectrica  in calitate de FUI Optional pe zona Muntenia Sud, va pune la dispozitie si o  oferta de pret reglementat pentru perioada 01.03.2019-31.12.2019 (aplicabila consumatorilor aplicabila consumatorilor noncasnici cu cifra de afaceri mai mica de 10 mil. EUR si sub 50 de angajati).  

 

Oferta pret reglementat 01.03.2019 – 31.12.2019 (aplicabila consumatorilor noncasnici cu cifra de afaceri mai mica de 10 mil. EUR si sub 50 de angajati)

 

 

Informare privind modul de aplicare a tarifelor reglementate-comunicat ANRE

 

Contract de furnizare energie electrica clienti noncasnic

                                         

 

INTRERUPERI  ENERGIE  ELECTRICA

 

 

Date de contact:

Telefon: 021.30.32.517

E-mail:  contractare@hidroelectrica.ro

Fax:      021.30.32.572

 

 

Principalele acte legislative ce stau la baza desfasurarii activitatii de vanzare energie electrica sunt urmatoarele:

 

• Directiva 2009/72/EC privind regulile comune ale pietei interne de energie electrica (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-ue/electricitate);

• Legea 123/2012 a energiei electrice (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-primara);

• Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/piata-de-energie-electrica/codul-comercial-i-procedurile-conexe);

• Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ordin ANRE nr.64/2014 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.1/2010 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE nr.88/2009 si completata prin Ordinul ANRE nr.14/2011 (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Legea nr.220/27.10.2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, completata de Legea nr. 134/2012;

• Ord. 78/2014 - Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

• Ord. 35/2010 - privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine);

 

 

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea

 

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare a plangerilor clientilor finali (Ord.nr.16/2015)

Formular  de inregistrare a plangerii conform Ordinului nr.16/2015

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neintelegerilor precontractuale (Ord.nr.35/2013)

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale (Ord.nr.61/2013)

Procedura,etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului (Ord.105/2014)

 

Link-uri utile:

http://www.anre.ro

http://www.opcom.ro

http://www.transelectrica.ro