Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC Hidroelectrica SA – SH Buzau, titular al proiectului “Amenajarea hidroenergetica a raului Siret, aval de CHE Movileni, MHC Movileni – faza studiu de fezabilitate”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare cu evaluarea impactului asupra mediului si cu evaluare adecvata de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in sat Ciuslea, comuna Garoafa, judetul Vrancea.

1.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.03.2013.

2.  Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Galati, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.03.2013.