“S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizeaza la sediul societatii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 11-14,  Sector 1, Bucuresti, concurs pentru ocuparea  a 16 posturi vacante, astfel:

- in data de 14.03.2017 ora 10:00 – proba scrisa si in datele de 14.03.2017 si 15.03.2017 – proba practica si respectiv interviul, pentru posturile de electrician si respectiv sef CHE;

- in data de 16.03.2017 ora 10:00 – proba scrisa si in datele de 16.03.2017 si 17.03.2017 – proba practica, pentru posturile de masinist;

respectiv pentru urmatoarele posturi:

 

1 POST DE SEF CHE la CHE RAUL ALB - ATELIERUL EXPLOATARE CERNA-BELARECA - UHE CARANSEBES - SH HATEG

 

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de sef CHE la CHE RAUL ALB - ATELIERUL EXPLOATARE CERNA-BELARECA - UHE CARANSEBES - SH HATEG sunt:

 

Conditii obligatorii:

-   Absolvent de studii superioare tehnice;

-   Profil energetica, electric, electrotehnica , electromecanica, electronica;

-   Minim 3 ani experienta in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic;

-   Cunostinte privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice;

-   Cunostinte privind exploatare si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;

-   Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesul de producere a energiei electrice;

-   Cunostinte privind legislatia SSM, protectia mediului si SU in domeniu;

-   Indeplineste conditiile prevazute in Contractul Colectiv de Munca al Hidroelectrica in vigoare si in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Conditii de dorit:

-     Master/cursuri postuniversitare in domeniu tehnic sau management;

-     Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;

-     Minim 3 ani experienta in functia de inginer sau intr-o functie de conducere in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice;

-    Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel mediu.

 

9 POSTURI DE ELECTRICIAN:

-4 posturi de ELECTRICIAN SEF TURA CHE: 1 post la CHE Vanatori- CHE Roznov punct de lucru CHE Vanatori-Sectia exploatare Bistrita- SH Bistrita; 1 post la CHE Herculane – Atelier exploatare Cerna-Belareca – UHE Caransebes – SH Hateg; 1 post la CHE Zavideni-CHE Dragasani punct de lucru CHE Dragasani-Sectia exploatare Valcea Sud –SH Ramnicu Valcea; 1 post la CHE Gilau I –CHE Gilau II punct de lucru Gilau I – Sectia exploatare Somes Colibita – SH Cluj;

-2 posturi de ELECTRICIAN EXPLOATARE CAMERA DE COMANDA STATII ELECTRICE DE TRANSFORMARE SI DE CONEXIUNI DE 110 KV SI MAI MARI: 1 post la Statia 220 KV Sugag – Sectia exploatare Sugag – SH Sebes; 1 post la Statia 220 KV Gilceag – Sectia exploatare Gilceag– SH Sebes.

- 1 post de ELECTRICIAN EXPLOATARE INSTALATII ELECTRICE CHEMP la CHEMP Nimaiesti – Sectia exploatare Cris-Aval – UHE Oradea - SH Cluj.

- 2 posturi de ELECTRICIAN EXPLOATARE INSTALATII ELECTRICE BARAJ  la Captari secundare – Sectia exploatare Bistra-Poiana Marului – UHE Caransebes – SH Hateg.

 

 

 

 

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de  electrician  sunt:

 

Conditii obligatorii:

-   Minim absolvent de scoala profesionala;

-   Calificare/ curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, statii si retele electrice;

-   Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;

-   Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-   Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;

-   Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-    Indeplineste conditiile prevazute in Contractul Colectiv de Munca al Hidroelectrica in vigoare si in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Conditii de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu,scoala de maistri);

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experienta  in domeniul energetic.

 

6 POSTURI DE MASINIST:

- 1 post de MASINIST LA INSTALATII DE TURBINE HIDRO la CHE Malaia - Atelier exploatare Bradisor – UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Valcea;

-4 posturi de MASINIST LA INSTALATII HIDROTEHNICE LA BARAJE: -1 post la CHE Beresti - Sectia exploatare Siret – UHE Bacau SH Bistrita; 1 post la Captari secundare Iara –Sectia exploatare Somes-Tisa - SH Cluj; 1 post la CHE Strejesti- Sectia exploatare Slatina- UHE Slatina – SH Ramnicu Valcea; 1 post la Baraj Negovanu-Sectia exploatare Robesti-UHE Sibiu - SH Sebes.

- 1 post de MASINIST LA INSTALATII HIDROTEHNICE LA CAPTARI SECUNDARE la Formatia exploatare captari secundare – Sectia exploatare Retezat – SH Hateg.

 

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de  masinist  sunt:

 

Conditii obligatorii:

-  Minim absolvent de scoala profesionala;

-  Calificare/ curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

-  Cunostinte privind echipamentele si instalatiile energetice;

-  Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;

-  Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare.

-  Indeplineste conditiile prevazute in Contractul Colectiv de Munca al Hidroelectrica in vigoare si in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Conditii de dorit:

-   Absolvent studii medii (liceu, scoala de maistri);

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experienta  in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fisa de inscriere
  • Copie legalizata a diplomei care atesta calificarea necesara pentru post
  • Copia CI
  • Copie dupa carnetul de munca si /sau adeverintele care atesta vechimea in munca/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat in format Europass) – va contine inclusiv numele si date de contact pentru cel putin 2 persoane ce pot oferi referinte profesionale despre candidat
  • Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte starea de sanatate
  • Cazier judiciar

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de:

1. sef CHE consta in:

·         Proba scrisa   – pondere 70% din nota finala;

·         Interviu – pondere 30% din nota finala

Nota minima pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minima pentru angajare pe postul de sef CHE este 9,00.

 

2.  electrician/ masinist consta in:

·         Proba scrisa   – pondere 70% din nota finala;

·         Proba practica – pondere 30% din nota finala

Nota minima pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minima pentru angajare pe posturile de electrician/ masinist este 7,00.

 

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidat.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet si prin afisare la sediul sucursalelor)  la data de 21.03.2017.

 

 MODALITATI DE INSCRIERE:

·         Documentele necesare inscrierii la concurs se vor depune pâna in data de 10.03.2017, orele 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Directia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciile Resurse Umane si Comunicare din cadrul sucursalelor.

·         Tematica si bibliografia pentru concurs se obtin de la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Directia Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizationala sau de la sediile sucursalelor de la Serviciile Resurse Umane si Comunicare.

·         Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81 Serviciul Dezvoltare Organizationala - Directia Resurse Umane -Executiv sau de la Serviciile Resurse Umane si Comunicare din cadrul sucursalelor: 0233/207.185 – SH BISTRITA; 0264/207.810 – SH CLUJ; 0254/207.421 – SH HATEG; 0250/805.115 – SH RAMNICU VALCEA; 0258/806.455- SH SEBES.”