Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

 

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitrere a acordului de mediu pentru proiectul Retehnologizarea amenajarii hidrotehnice VIDRARU”, propus a fi amplasat in com. Arefu, Corbeni si municipiul Curtea de Arges.

 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges, si la sediul titularului de proiect S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro, tel. /fax. 0248 213099.

 

Observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges.