ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE

  “Servicii de formare profesionala pentru agenti de securitate”  cod CPV: 80530000-8 

(Servicii de formare profesionala -Rev.2)

 

 

 

 

1. Anunt

 

2. Specificatii tehnice

 

3. Modele formulare

 

4. Formular Propunere tehnica

 

5. Model contract