Management Sucursala Hidrocentrale Cluj

 

 

 

 

Marius-Florin CATANICIU – Director Sucursala

 

 

 

Victoria Maria PIRV – Director Economic Sucursala

 

 

Petru Ioan VERES – Inginer Sef Uzina de Hidrocentrale Oradea